Önkormányzat

Közérdekű adatok

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Közadat kereső: http://kozadat.hu/kereso/I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja:

 • Cím: Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal, 2113 Erdőkertes Fő tér 4.
 • Telefon: 0628/595-040
 • Fax: 0628/595-041
 • Weboldal: www.erdokertes.hu
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Az Önkormányzat dolgozóinak az ügyfélszolgálaton keresztül küldhet üzenetet.)

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Megtekint

Az önkormányzat vezetőinek és dolgozóinak nevei és elérhetőségei: Megtekint

Az önkormányzat félfogadási rendje:

 • Hétfő: 8:00-18:00
 • Szerda: 13:00-16:30
 • Péntek: 8:00-12:00
 • Polgármesteri fogadónap: Hétfőn 14:00 - 18:00
 • Jegyzői fogadónap: Hétfőn 9:00 - 12:00 és 14:00 - 18:00
 • Főépítészi fogadónap: Hétfőn 12:00 - 18:00

A képviselő testület tagjainak nevei és elérhetőségei: Megtekint

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai:

Közoktatási ágazat/ alapfokú oktatás- nevelés:

 • Ki akarok nyílni Óvoda, 2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 9-11
  • Óvodavezető: Molnár Jánosné Edit
  • Telefon: 28-595-047
 • Erdőkertesi Faluház és Könyvtár, 2113 Erdőkertes Fő út 112.
  • Igazgató: Szurdi Miklós
  • Faluház iroda telefon: 28 595 065
  • Könyvtár telefon: 28 595 066
  • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nincs ilyen

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

 • Szülők Együtt Diákokért Erdőkertesen Egyesület (SZEDER): www.szederegyesulet.hu
 • ERDŐKERTES KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

 • Erdőkertesi Napló, kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata, Főszerkesztő: Tímár Csaba A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. 14.sz iroda.
 • Hírlevél, kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata, Főszerkesztő: Dániel Balázs A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. 14.sz iroda.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

  • Felügyeleti szerv: Erdőkertes Önkormányzatának Képviselő-testülete. Ülésezik: havonta a Polgármesteri hivatal tanácstermében. Az ülések a zárt ülések kivételével szabadon látogathatók. Meghívók, jegyzőkönyvek, hanganyagok
  • Törvényességi ellenőrző szerv: A Pest Megyei Kormányhivatal elérhetősége a következő: Cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 270. Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefon: (1) 485-6900 Telefax: (1) 485-6903

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató: Erdőkertes Község Önkormányzata nem országos illetékességű szerv, és nem közigazgatási hivatal.

03A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

 • Sportkör fenntartása
 • Ifjúsági tábor működtetése
 • Alapfokú zeneoktatás biztosítása
 • Civil szervezetek támogatása
 • Kompetencia alapú oktatás

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Megtekint, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása , alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Ugrás a magyarorszag.hu-ra

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

 • A közterületek rendjéről egységes szerkezetben Megtekint
 • Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról egységes szerkezetben Megtekint
 • Élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról egységes szerkezetben Megtekint

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: Megtekint

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

 • Erdőkertesi Napló (közszolgálati médium), Témái: közérdekű hírek információk, Hozzáférhetőség: a lap minden erdőkertesi lakos számára kihordásra kerül. A lap ingyenes

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai , a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói:Megtekint

Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólMegtekint

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

 • A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról 2009 Megtekint
 • A Bursa Hungarica pályázat kifizetések 2010 Megtekint
 • Társadalmi szervezetek támogatása 2009: {phocadownload view=file|id=128|text=Megtekint|target=s}

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: Megtekint

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk: Lásd a II/14-es pontnál

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Megtekint

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Megtekint

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: NINCS ILYEN

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése +mellékletek , a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.

 • Társadalmi szerveztek támogatása 2009: Megtekint
 • Társadalmi szerveztek támogatása 2008: Megtekint

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama:{phocadownload view=file|id=78|text=Megnyitás/Letöltés|target=b}

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

 • Erdőkertesi Sport Egyesület támogatása 2010: Előirányzat: 12.000.000 Ft Kiadott támogatás: 6.280.000 Ft Előirányzat maradvány: 5.720.000 Ft
 • Erdőkertesi Sport Egyesület támogatása 2009: {phocadownload view=file|id=131|text=Megtekint|target=s}

Közbeszerzési eljárások dokumentumainak nyilvánossága a 2003. évi CXXIX. törvény szerint (hatályos: 2010. szeptember 15-étől):KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ADATBÁZISA

Szerkesztőség

Bármilyen, weboldalunkat érintő észrevétellel forduljon szerkesztőségünkhöz.

Az űrlap kitöltésével üzenetet küldhet részünkre. Üzenet küldés

Erdőkertes Község Önkormányzata

 • Cím: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
 • Telefon: 06-28/595-040
 • Fax: 06-28/595-041
 • Email: erdokertes@erdokertes.hu
©2024 Erdőkertes Község Önkormányzata. Készítette: brightstaff | TiGeRSoft
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.