Tájékoztató - ELBIR hírlevél

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
A veszélyhelyzetben nagy felelősség hárul mindannyiunkra.
Kérjük, minden esetben tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be az összes meghozott és jövőben meghozandó, a társas érintkezéseket korlátozó intézkedést, valamint az előírásokat és az ajánlásokat.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Tájékoztató az új munkarendről a köznevelési és szakképzési intézményekben

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány "A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben" című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

A döntés az óvoda, a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével érinti valamennyi köznevelési intézményt.
 
Általános információk
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. A megváltozott körülményekhez az iskoláknak és a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk kell.
 
Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, védjük meg őket!
 
A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. A megszervezés azt jelenti, hogy egyeztetés alapján ebben természetesen nem állami fenntartású intézmények is részt vehetnek.
 
Mivel a munkavégzés folyamatos, a pedagógusoknak a tantermen kívüli, digitális munkarend idején is jár a munkabér.
 
Annak érdekében, hogy a pedagógusok és a tanulók a lehető legkönnyebben tudjanak áttérni az új munkarendre, az oktatásért felelős miniszter módszertani ajánlást tesz közzé.
 
A köznevelési intézmények épületei nem kerülnek bezárásra. Az intézményvezető és az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is ott végzik tevékenységüket.

Amennyiben a pedagógusoknak munkavégzésük érdekében - például a helyi digitális infrastruktúra használata céljából - be kell menniük az intézménybe, ez módjukban áll.
 
Az új munkarend idején az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egy fő (ha ez nem megoldható, a helyettesítési rendben kijelölt személy) köteles munkanapokon, munkaidőben az intézményben, tagintézményben tartózkodni és szervezni az új típusú feladatellátást.
 
A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézménytípustól függetlenül önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges legoptimálisabb módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például kiszállítással).
 
Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabban fennmarad, az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást adunk ki. Jelenleg úgy véljük, az erre történő felkészítés ebben a munkarendben is eredményes lehet és a vizsgák megszervezése is megoldható.

Kizárólag kollégiumokra vonatkozó tudnivalók
A kollégiumokról speciális intézkedést nem hozunk, várhatóan a tanulók döntő többsége hazatér majd, egyes speciális esetekben azonban indokolt lehet a kollégiumok nyitva tartása. Javasoljuk, hogy a nevelőtanárok biztosítsák az esetlegesen a kollégiumban maradó tanulók felügyeletét, de a kollégiumok bevonhatóak a kiscsoportos gyermekfelügyeletbe is, az oktató tevékenységet ellátó pedagógusok esetében pedig a tantermen kívüli, digitális munkarend kapcsán megfogalmazott általános eljárás érvényes.
 
Kizárólag a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó tudnivalók
A Kormányhatározat nem vonatkozik a pedagógiai szakszolgálatokra. Tekintettel arra, hogy ezekben az intézményekben jellemzően nem kerül sor csoportos foglalkozásokra, a Klebelsberg Központ és a tankerületek szolgáltatási típusonként (pl. logopédiai ellátás, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás) módosítják a működés, a munkavégzés körülményeit a vészhelyzet adta körülményekhez igazodva.
 
Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Mellékelve Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr tájékoztató levele

 
Előzmény:
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-tanulok-hetfotol-nem-mehetnek-iskolaba-tiz-akciocsoport-allt-fel
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/emmi-uj-munkarend-koznevelesi-es-szakkepzesi-intezmenyekben


Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

Olvasóink értékelése: 3 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktívCsillag inaktív
Tisztelt Erdőkertesi Polgárok!
 
A mai napon – 2020. március 10-én – Erdőkertes Község Önkormányzatának Intézményvezetői értekezletet tartottak a Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívták a település felnőtt – és gyermekorvosait, védőnőit, a Faluház kiscsoportjainak vezetőit és megbeszélték a koronavírus terjedésének megakadályozásával járó esetleges feladatokat, illetve döntést hoztak az alábbiakban:
 
- bevezetésre került a kézfertőtlenítők használata az Önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményekben.
 
- a március 14-i XIII. Erdőkertesi Sportbál és a március 15-i nemzeti ünnepség a településen élők és dolgozók egészségének védelme és az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében elmarad.

(Természetesen egyéni kokárdák viselésével kifejezhetjük tiszteletünket őseink iránt.)
 
********
 
A megbetegedések elkerülése és megelőzése érdekében, amennyiben bármilyen felső légúti megbetegedésben szenvednek, vagy esetleg koronavírus által fertőzött területen jártak az elmúlt időszakban, kérjük legyenek szívesek az Önkormányzati Intézmények személyes látogatásától tartózkodjanak és amennyiben lehetőségük van rá ügyeiket intézzék telefonos vagy elektronikus formában.
 
Intézményeink minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy a betegség terjedését megelőzzük. Intézményeink tereit naponta több alkalommal fertőtlenítjük az önök biztonsága és egészsége érdekében is.
 
Szíveskedjenek látogatásukkor fokozottan ügyelni az alapvető higiénés szabályok betartására (pl. kézmosás, zsebkendő használata stb.)
 
Kérjük szíves együttműködésüket a megbetegedések megelőzése érdekében.
 
 
Erdőkertes, 2020. március 10.
 
Tisztelettel:
dr. Pásztor László
polgármester
Tájékoztatás - óvintézkedések

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében fontos a megfelelő higiénés szabályok betartása.

1. A fertőtlenítő kézmosás menete:

Rendszeresen és alaposan mossa meg kezeit vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel. A kézmosás ajánlott időtartama: 40-60 másodperc.


2. Zsebkendő:

Köhögéskor, tüsszentéskor takarja el száját és orrát a behajlított könyökével, vagy egy zsebkendővel, majd azonnal dobja ki a zsebkendőt.3. Maszk:

Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei  vannak (köhögés, tüsszentés), ezzel védve a környezetében lévőket. 4. Higiénia:

Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosás után nyúljon! Kerülje a nagy tömegeket, zárt légterű helyiségeket!

Tájékoztatás Erdőkertes Község Önkormányzatának operatív törzsétől

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
Tisztelt Erdőkertesi Polgárok! A mai napon – 2020. március 6-án – Erdőkertes Község Önkormányzatának operatív törzse összeült és megtartotta első ülését dr. Pásztor László polgármester vezetésével és a még szintén jelen lévő települési intézményvezetőkkel. Az operatív törzs a megelőzés szakaszában az alábbi intézkedéseket és teendőket vezette be az Önkormányzati intézményekben. - szükséges védőeszközök beszerzése - munkahelyi higiénia fokozott betartása, megfelelő – antimikrobás spektrumú – kézfertőtlenítők bevezetése az intézményekben - kézmosásnál a papírtörlők használata a korábbi törölközők helyett minden önkormányzati intézményben, beleértve a gyermekek oktatási és nevelési intézményeit is. A kézmosáshoz szükséges papírtörlőt az Önkormányzat biztosítja. - megfelelő kézmosásra való figyelemfelhívás (lásd alább.) Jövő héten kedden – 2020. március 10. - a jövőben tervezett eseményekkel kapcsolatban az operatív törzs újra összeül. Az ülést követően egyeztetésre kerül sor az orvosokkal, védőnőkkel, az intézményekben működő kiscsoportok vezetőivel és az óvodai, iskolai szülői közösségek vezetőivel is. Erdőkertes, 2020. március 6. Tisztelettel: dr. Pásztor László polgármester

Szerkesztőség

Bármilyen, weboldalunkat érintő észrevétellel forduljon szerkesztőségünkhöz.

Az űrlap kitöltésével üzenetet küldhet részünkre. Üzenet küldés

Erdőkertes Község Önkormányzata

  • Cím: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
  • Telefon: 06-28/595-040
  • Fax: 06-28/595-041
  • Email: erdokertes@erdokertes.hu
©2024 Erdőkertes Község Önkormányzata. Készítette: brightstaff | TiGeRSoft
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.